Relacje inwestorskie

Kontakt:

Adres mailowy dla Akcjonariuszy: akcje@bialcon.pl
Numer telefonu do sekretariatu: 667-755-881

Dane spółki:

BIALCON S.A ul. Celników Polskich 14, Biała Podlaska, 21-500. Sąd Rejonowy Lublin-wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, VI wydział gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, NIP: 5372604429, KRS: 0000377159, Kapitał zakładowy 102 102,00 zł zapłacony w całości.

Aktualności:

Zarząd Spółki Bialcon S.A. z siedzibą w Białej Podlaskiej (KRS:377159) zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie na dzień 29.05.2020 godz: 9:30 w Kancelarii Notarialnej Notariusz Natalii Siennickiej przy ul.Kraszewskiego 12/10 w Białej Podlaskiej.
Porządek obrad:
1. Otwarcie Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie ważności zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Podjęcie uchwały o wyborze podmiotu prowadzącego rejestr akcjonariuszy.
5. Podjęcie uchwały o wyrażeniu zgody na zawarcie przez Spółkę umów pożyczek w trybie art. 15§1KSH.
6. Zamknięcie Zgromadzenia.


Osoby zainteresowane inwestycją w akcje spółki Bialcon SA proszone są o kontakt pod adresem email: akcje@bialcon.pl


Spółka w marcu 2019 zakończyła emisję akcji w formule equity crowdfunding. Emisja była prowadzona poprzez portal: www.akcje.bialcon.pl© Bialcon. All Rights Reservede-commerce platform by: