Projekty UEProjekt pt. „Przeprowadzenie audytu wzorniczego oraz opracowanie strategii wzorniczej dla przedsiębiorstwa BIALCON S.A.”
współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020 działanie 1.4 Wzór na konkurencję, Etap I

CEL PROJEKTU: Wzrost konkurencyjności firmy poprzez zwiększenie jej potencjału w zakresie zarządzania wzornictwem oraz wzrost wykorzystywania wzornictwa w działalności gospodarczej skutkujące wdrożeniem na rynek nowych produktów.

PLANOWANE EFEKTY: Opracowanie strategii wzorniczej przedsiębiorstwa określającej m.in. poziom wykorzystania wzornictwa w firmie oraz jej potencjału w tym zakresie, definiującej problemy wzornicze w zakresie produktów i innych procesów biznesowych oraz zawierająca rekomendacje dalszych szczegółowych działań dla firmy.

WARTOŚĆ PROJEKTU: 84.870,00 złotych

WKŁAD FUNDUSZY EUROPEJSKICH: 58.650,00 złotych

www.mapadotacji.gov.pl


Projekt pt. „Pomoc w przeciwdziałaniu skutkom COVID w firmie BIALCON SA”
Pomoc finansowa udzielana na podstawie programu nr SA.57015 (2020/N)

CEL PROJEKTU: Projekt dotyczy wsparcia przedsiębiorcy w zakresie zapewnienia płynności finansowej oraz wsparcia bieżącej działalności w związku z trudnościami finansowymi, które wystąpiły u przedsiębiorcy wskutek epidemii COVID-19.

BENEFICJENT: Bialcon Spółka Akcyjna

WARTOŚĆ PROJEKTU: Wartość projektu: 350 303,43 złotych

www.mapadotacji.gov.pl


Projekt pt. „Dotacja na kapitał obrotowy dla Bialcon Barbara Chwesiuk”
Pomoc finansowa udzielana na podstawie programu nr SA.57015 (2020/N)

CEL PROJEKTU: Projekt dotyczy wsparcia przedsiębiorcy w zakresie zapewnienia płynności finansowej oraz wsparcia bieżącej działalności w związku z trudnościami finansowymi, które wystąpiły u przedsiębiorcy wskutek epidemii COVID-19.

BENEFICJENT: Chwesiuk Barbara – BIALCON

WARTOŚĆ PROJEKTU: Wartość projektu: 64 931,13 złotych

www.mapadotacji.gov.pl