null

Projekty UE

Projekt pt. „Przeprowadzenie audytu wzorniczego oraz opracowanie strategii wzorniczej dla przedsiębiorstwa BIALCON S.A.”
współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020 działanie 1.4 Wzór na konkurencję, Etap I

CEL PROJEKTU: Wzrost konkurencyjności firmy poprzez zwiększenie jej potencjału w zakresie zarządzania wzornictwem oraz wzrost wykorzystywania wzornictwa w działalności gospodarczej skutkujące wdrożeniem na rynek nowych produktów.

PLANOWANE EFEKTY: Opracowanie strategii wzorniczej przedsiębiorstwa określającej m.in. poziom wykorzystania wzornictwa w firmie oraz jej potencjału w tym zakresie, definiującej problemy wzornicze w zakresie produktów i innych procesów biznesowych oraz zawierająca rekomendacje dalszych szczegółowych działań dla firmy.

WARTOŚĆ PROJEKTU: 84.870,00 zł

WKŁAD FUNDUSZY EUROPEJSKICH: 58.650,00 zł

www.mapadotacji.gov.pl

© Bialcon. All Rights Reservede-commerce platform by: